FAQ

Tilbehør

Hvilket tilbehør kan fås til mit ovenlysvindue?

Du kan købe forskellige former for solafskærmning til dit ovenlysvindue, såsom rullegardiner, persienner og mørklægningsgardiner samt varmedæmpende afskærmning. I nogen lande kan du også købe rulleskodder og elektriske vinduesåbner kit og en manuel åbnerstang til dit ovenlysvindue.

Mit ovenlysvindue vender mod syd, og sommetider kommer der for meget lys ind. Hvad kan jeg gøre?

Vi anbefaler, at du køber en solafskærmning. Se venligst afsnittet omkring planlægning af afskærmningen, for at få mere viden om vores solafskærmningsprodukter.

Klage

Der er kondens på indersiden, hvad kan jeg gøre?

Du skal sikre dig, at rummet er tilstrækkeligt ventileret. Du skal også være opmærksom på, at kondens på indersiden af ruden ofte skyldes, at der ikke er en varmekilde under vinduet. Endvidere bør den indvendige beklædning være vandret over vinduet og lodret under vinduet, hvorved der sikres optimal luftgennemstrømning og maksimalt lys.

Der er kondens inde i ruden (mellem glassene). Hvad kan jeg gøre?

Der bør ikke være kondens mellem de to stykker glas. Kontakt venligst din forhandler for at få det udskiftet.

Hvorfor dugger mine vinduesruder på ydersiden?

Dug opstår, når luften udvendig fortættes fordi temperaturen falder. Det er et naturligt fænomen.

Vil sollys få mine tæpper og gardiner til at falme?

På grund af ovenlysvinduets lavenergi-rude, vil der kun forekomme en ubetydelig falmen. For at undgå for meget sollys anbefaler vi, at du ser på vores produkter til solafskærmning, såsom rulleskodder eller persienner.

Kan et ovenlysvindue lække?

Hvis det er korrekt monteret, og det originale inddækningssystem er anvendt, vil dit ovenlysvindue være tæt.

Noget var beskadiget, da jeg åbnede emballagen. Hvordan kan jeg få det udskiftet?

Kontakt din forhandler, som vil kontakte os for at få det udskiftet.

Min rude er i stykker. Hvad skal jeg gøre?

Kontakt forhandleren hvor du købte den.

Der manglede noget i pakken. Hvordan kan jeg få en reservedel?

Kontakt din forhandler, som derefter vil kontakte os for at få reservedelen.

Jeg kan ikke finde fakturaen for købet af mit ovenlysvindue/solafskærmning/rulle skodder, men jeg har en klage. Hvad kan jeg gøre?

Typeskiltet er nødvendigt for at kunne identificere et produkt og produktionsdatoen.

Montering

Er det nemt at montere et ovenlysvindue?

Det er hurtigt og nemt at montere et ovenlysvindue. Vinduet leveres med en monteringsvejledning, der er nem at følge. På denne hjemmeside kan du se en trin-for-trin vejledning med en foto vejledning eller en video.

Afstanden mellem spærene er for lille, hvad kan jeg gøre?

Du kan løse dette problem ved at trimme spærene, for at skabe den korrekte afstand. Vær opmærksom på at spær bør have en afstand på max. 30 mm på begge sider af vinduet.

Afstanden mellem spærene er for stor, hvad kan jeg gøre?

I dette tilfælde bør du lave en indramning af vinduet ved at øge spærene. Er afstanden til karmen stadig for stor (mere end max. 30 mm på begge sider af vinduet), bør der placeres vandrette bjælker mellem spærene - og et lodret spær bør sættes ind mellem bjælkerne.

Hvor dybt skal jeg installere vinduet i taget?

Furen på karmen hjælper med at positionere karmens monteringsbeslag. De fastsatte beslag bestemmer monteringsdybden. Se monteringsvejledningen for at få yderligere oplysninger.

Hvordan skal jeg forme den indvendige afslutning omkring vinduet?

Over vinduet bør den indvendige beklædning være vandret (parallel med gulvet), mens den skal være lodret under vinduet (vinkelret mod gulvet). Disse forholdsregler bør tages for at sikre optimal luftgennemstrømning og maksimalt lys. Pas på at en vindueskarm der placeres direkte under vinduet ikke hindrer luftstrømmen, ved at efterlade en luftspalte mellem karmen og væggen.

Jeg har en vinduesbænk i bunden af mit vindue. Kan jeg alligevel montere et ovenlysvindue?

Ja, men for at sikre den bedste luftstrøm og undgå kondens, bør du skære et hul i toppen lige under vinduet. Du kan lukke hullet med et gitter.

Er det nødvendigt at have et varmelegeme i nærheden af vinduet?

Varmeelementet bør placeres under vinduet for at minimere kondensdannelse på ruden.

Hvad er den synlige inddækning?

Den synlige inddækning er nødvendig, da den sikrer en vandtæt forbindelse mod taget, og dermed fjerner risikoen for vandindtrængning.

Hvordan kan jeg sikre en vandtæt membran forbindelse?

Se i monteringssekvenser og find afsnittet "At gøre rammen vandtæt". Her finder du alt om at lave en vandtæt membran forbindelse.

Jeg har ingen membran på taget. Kan jeg alligevel montere et ovenlysvindue?

Ja, du kan fastgøre L beslagene direkte på spærene. Vær dog opmærksom på, at en membran stærkt anbefales for at beskytte din indvendige væg mod kondens.

Hvilken type undertag bør jeg bruge?

Alle typer kan anvendes, men for at sikre en vandtæt montering, skal du sørge for at det ikke bliver perforeret under monteringen.

Skal jeg bruge en sneafskærmning, når jeg monterer ovenlysvinduer?

Det anbefales altid at bruge en sneafskærmning over dit ovenlysvindue for at undgå permanente skader.

Hvor skal jeg placere beslagene på vinduet ved monteringen?

Da der på forhånd er lavet furer i karmen, er placeringen af beslagene indlysende. Placer beslaget 10 cm målt fra karmens hjørne. For yderligere oplysninger, se venligst monteringsvejledningen.

Kan jeg montere to ovenlysvinduer "ryg-mod-ryg" på toppen af mit tag?

Nej, det er desværre ikke muligt at montere vores ovenlysvinduer på den måde.

Kan jeg montere et ovenlysvindue lige over et andet?

I nogle lande kan du købe en kombi afdækning ved navn UCX, der er designet til at give mulighed for side-by-side montering. Kontakt din forhandler for at se om dette kan fås i dit område.

Kan jeg montere to ovenlysvinduer lige ved siden af hinanden?

I nogle lande kan du købe en kombi afdækning ved navn UCX, der er designet til at give mulighed for side-by-side montering. Kontakt din forhandler for at se om dette kan fås i dit område.

Hvilken minimumsafstand bør der være mellem to ovenlysvinduer?

Hvis du monterer individuelle ovenlysvinduer, bør du stræbe efter at have to tagsten imellem, hvilket er ca. 40 - 60 cm. Alternativt kan du købe en kombi afdækning (UCX). Denne giver dig mulighed for at montere to ovenlysvinduer ved siden af hinanden. Se mere i afsnittet "Valg af synlig inddækning".

Vedligeholdelse

Har træet fået nogen behandling?

Træet er blevet imprægneret for at reducere risikoen for svamp. Desuden er træet blevet lakeret med en vandbaseret lak, som giver et æstetisk udseende og en mere svampe-resistent overflade. Vi anbefaler at give yderligere en vandbaseret lakering efter monteringen.

Skal jeg lakere træet?

Vi anbefaler at du lakerer træet årligt. Men behovet for lakering afhænger af rummets fugtighed.

Hvordan kan jeg gøre den udvendige vinduesrude ren?

Vinduets yderside kan rengøres ved at dreje vinduesrammen 165 grader, hvilket giver dig nem adgang til rudens udvendige side. Du bør regelmæssigt fjerne blade fra den synlige inddækning, for at sikre at regnvandet kan strømme frit omkring vinduet.

Skal hængslerne smøres?

Vi anbefaler, at du smører hængslerne fra tid til anden, for at sikre at vinduet kan roteres jævnt.

Når træets overflade skal gøres ren, hvilken type rengøringsmiddel skal jeg bruge?

Varmt sæbevand er godt til at rengøre overfladen. Vær dog opmærksom på, at hyppig rengøring kan øge behovet for lakering af træet.

Hvordan slipper jeg af med sne på rudens udvendige side?

Ved at åbne vinduet, kan du børste sneen af. Vi anbefaler også at du installerer en varmekilde direkte under vinduet, hvilket ikke blot sikrer at sneen glider nemmere af, men også at risikoen for kondens på rudens inderside minimeres. Vi anbefaler også, at du udvendigt monterer sneafskærmning over vinduet for at undgå skader på ovenlysvinduet under belastningen fra den tunge sne.

Kan jeg bruge en hvilken som helst type lak til mit ovenlysvindue?

Du kan bruge enhver vandbaseret lak, der findes på markedet. Når du påfører den, skal du sørge for at den påføres jævnt.

Funktion

Mit vindue er monteret for højt, og jeg kan ikke betjene det. Hvad skal jeg gøre?

Hvis der er elektriske åbnere til rådighed på dit marked, foreslår vi at du køber en af disse. Hvis ikke kan vi anbefale at købe en åbningsstang ved navn ZAR 108 eller ZAR 112.

Min vinduesramme vil ikke forblive åben - er der noget galt?

Vinduesrammen er kun beregnet til at forblive åben i lidt mindre end vandret position. Hvis dit vindue slet ikke vil forblive åbent, bør du kontakte din forhandler.

Kan jeg bruge den samme fjernbetjening til mine rulle skodder som til den elektriske åbner?

Nej, du er nødt til at bruge forskellige fjernbetjeninger til hvert produkt.

Udvælgelse

Hvad er levetiden for et ovenlysvindue?

Et ovenlysvindue, ligesom de fleste andre byggematerialer, har en lang levetid. Hvis der foretages normal vedligeholdelse, forlænges levetiden drastisk. Mange af de vinduer vi har fremstillet, har eksisteret i 3 eller 4 årtier.

Min taghældning er X grader. Kan jeg montere et ovenlysvindue?

Du kan installere et ovenlysvindue på tage med en hældning på mellem 15 og 90 grader. Dette dækker langt størstedelen af skrå tage i Europa.

Hvilken type inddækning skal jeg bruge?

Du bør vælge den type inddækning der svarer til materialetypen på dit tag, dvs. inddækning type SFX til fladt tagmateriale op til 16 mm (typisk skifer), inddækning type TFX til tagmaterialer mellem 16 - 50 mm (typisk tagsten) og inddækning type UFX til tagmaterialer mellem 16 - 120 mm (munkesten).

Kan jeg bruge vinduet med alle typer tagmateriale?

Du kan bruge ovenlysvinduet med de mest anvendte tagmaterialer i Europa, f.eks. cement, keramik og metal op til 120 mm profilhøjde.

Hvilken størrelse skal jeg vælge?

Det afhænger af rummets funktion og retning, gulvarealets størrelse og selvfølgelig hvad du selv foretrækker. Almindeligvis anbefaler vi at rum der bruges i løbet af dagen, skal have mere lys end soveværelser. Desuden bør du tage hensyn til, at sydvendte taghældninger generelt får mere lys end de nordvendte på grund af solens stilling. Som en generel regel, bør du have mindt 10 % vinduesareal i forhold til gulvarealet.

Hvor højt skal jeg montere ovenlysvinduet?

Du bør placere vinduet, så det bedst opfylder dine behov for at have udsyn når du sidder ned, mens det samtidigt skal være nemt at betjene. Afhængig af tagets hældning er dette normalt mellem 90 og 130 cm.

Kan jeg montere et ovenlysvindue i alle slags rum?

Ja. Du kan installere det i alle typer værelser, herunder stuer, soveværelser og badeværelser. Rummet skal være opvarmet! I rum med høj luftfugtighed skal der sikres tilstrækkelig ventilation, og du skal være parat til at omlakere trævinduet, når det er nødvendigt, eller du kan vælge et hvidt PVC vindue, der modstår fugt.

Hvilken slags træ er ovenlysvinduet lavet af?

Ovenlysvinduet er lavet af ovntørret nordisk fyrretræ, der stammer fra bæredygtigt skovbrug.

Kan jeg få inddækninger i forskellige farver? 

Nej, inddækningen får i umbra grå, som er farven der passer bedst til alle typer tage. Det er også den farve, der bruges af de fleste ovenlysproducenter i Europa. I nogle lande kan du også købe sorte inddækninger som er designet til fredede vinduer. De dækkende elementer i de fredede vinduer, er også sort.

Er det muligt at købe en speciel størrelse af ovenlysvindue?

I Europa er de fleste ovenlysvinduer standardiserede og alle disse vinduer passer til alle typer tagkonstruktioner. Det er derfor ikke nødvendigt at betale ekstra for at få en speciel størrelse ovenlysvindue.

Kan jeg bruge inddækning fra andre producenter til et RoofLITE ovenlysvindue?

Nej, kun vores egen synlige inddækning passer ordentligt til vores vinduer.

Jeg vil gerne købe en solafskærmning til mit ovenlysvindue. Hvordan vælger jeg den rigtige størrelse?

Se vinduets typeskilt.